top of page

Uvjeti poslovanja

 

LNA, obrt za usluge i proizvodnju putem web stranice www.leilananuk.com pruža mogućnost narudžbe i kupnje digitalnih edukativnih proizvoda obrta i pretplate za uslugu obrazovanja u obliku programa online tečaja.

Ovaj dokument, zajedno s dokumentima koji su ovdje spomenuti, utvrđuje opće uvjete koji reguliraju upotrebu ove internet stranice i kupnju proizvoda na istoj. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja i Politiku zaštite privatnosti prije korištenja ove internetske stranice.

Ukoliko ste maloljetni, molimo da pri kupnji bilo kojeg proizvoda s ove stranice imate suglasnot svojih roditelja ili skrbnika.

Da biste bili upoznati s mogućim izmjenama Općih uvjeta poslovanja obavezni ste povremeno pročitati Opće uvjete poslovanja, jer se uvijek primjenjuju oni uvjeti koji vrijede u trenutku korištenja internet stranice ili obavljanja narudžbe.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi Općih uvjeta poslovanja ili Politike zaštite privatnosti podataka, možete nam se obratiti putem našeg e-maila: nanuk.leila@gmail.com

INFORMACIJE O OBRTU

LNA, obrt za usluge i proizvodnju (vl. Leila Nanuk)
OIB: 40180380405
MBO: 98187147

IBAN: HR4024840081135173945 (Raiffeisen banka)

E-mail adresa korisničke podrške: nanuk.leila@gmail.com
Obrt je upisan u Obrtni registar dostupan ovdje.

U pravilu na sve upite odgovaramo u roku od 24h.

 

NAŠE PRAVO NA IZMJENU UVJETA

Proizvođač je ovlašten i ima pravo, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane za web trgovinu kao i sav ostali sadržaj na internet stranici www.leilananuk.com zbog čega su korisnici dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa proizvođača bilo kakve odgovornosti. Internet stranica zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

 

GARANCIJA PRIVATNOSTI

LNA, obrt za usluge i proizvodnju, obavezuje se da će čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših posjetilaca i kupaca, u skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini (Narodne novine br. 173/2003 , 67/2008 i 36/2009, 130/2011, 30/2014) i Općom uredbom o zaštiti podataka. Svi zaposleni u obrtu i poslovni partneri ugovorno su obvezni poštovati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i obavještavamo posjetioce i kupce o načinu korištenja tih podataka. Redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Osobni podaci kupaca spremljeni su u informatičkom sustavu obrta, čuvaju se na sigurnom mjestu i dostupni su samo zaposlenicima obrta/ugovornim partnerima kojima su nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima. Upotreba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja narudžbe i prodajnih transakcija i obavještavanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem naše internetske stranice.

Obrt garantira da osobni podaci korisnika internetske stranice neće biti dati na uvid i upotrebu trećoj strani bez prethodne izričite suglasnosti korisnika. Ovo se ne odnosi na zahtjeve za uvid u podatke od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske za potrebe kontrole poslovanja.

 

UVJETI PRODAJE

SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je narudžba i kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem interneta. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) putem interneta.

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti narudžbe naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu obrta za sklapanje ugovora. Korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe i plaćanjem prihvaća uvjete, čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i obrta prema uvjetima prodaje navedenim ovim Uvjetima.

 

JEDOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid ugovora počinje teći onog dana kada je roba čiji je predmet ugovora predana kupcu u posjed. Ugovor možete raskinuti koristeći u nastavku navedeni obrazac. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internet stranici možete elektronički ispuniti i poslati na e-mail: nanuk.leila@gmail.com

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo Vam nakon što je utvrđeno da digitalni sadržaj dostupan za pregledavanje nije otuđen drugim putem, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je dužan poslati potpisanu izjavu s kojom potvrđuje da kupljeni digitalni sadržaj nije neovlašteno distribuirao trećim stranama.

Ako je na zahtjev kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, kupac je dužan platiti obrtu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je kupac obavijestio obrt o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će vraćen na način na koji je izvršena uplata. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što smo zaprimili prethodno spomenutu potpisanu izjavu kupca.

Kupac je odgovoran za pravilno rukovanje proizvodom ili uslugom u okviru njegovih ovlasti. Ukoliko je kupac neovlašteno umnažao, dijelio ili na bilo koji drugi način distribuirao kupljeni sadržaj, a poziva se na članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, prodavatelj nije odgovoran za povrat plaćenog iznosa kupcu.

 

CIJENE PROIZVODA I DOSTUPNOST NAŠIH USLUGA

Cijene proizvoda izražene su u eurima te su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine. Cijena je utvrđena za svaki proizvod pojedinačno. Cijene se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku, međutim, promjene neće utjecati na narudžbe za koje smo poslali potvrdu o narudžbi.

Nakon što ste se naručili proizvod ili se registrirali za uslugu, vaši podaci biti će dostavljeni nama na daljnju obradu. Zaprimiti ćete podatke ili poveznicu za plaćanje . Sljedeći je korak obrada narudžbe i izvršavanje uplate. U tu je svrhu potrebno slijediti korake postupka kupnje i navesti ili potvrditi tražene podatke u svakom koraku. Osim toga, u postupku kupnje prije plaćanja možete mijenjati podatke o svojoj narudžbi.

 

NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda može se izvršiti kartičnim online plaćanjem (Stripe) na stranici www.leilananuk.com ili putem poveznice, odnosno direktnom uplatom na trasakcijski račun obrta (ovisno o proizvodu).

Nakon potvrde narudžbe, izvršite uplatu jednim od gore navedenih načina plaćanja, a ovisno o navođenju stranice. Sve podatke je potrebno točno upisati. Vaša narudžba digitalnog proizvoda biti će ispunjena u roku ne dužem od 48h od podnesene narudžbe i uspješno izvršene uplate, a isporuka usluge biti će započeta u skladu s navedenim datumom planirnog početka usluge koji će precizno biti definiran najmanje tjedan dana prije početka isporuke usluge. Kupac ne snosi troškove plaćanja: naknada banke, Fine itd.

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja na račun obrta.

Napominjemo da ugovor u ime maloljetne osobe ili osobe koja nema poslovnu sposobnost može zaključiti samo zakonski zastupnik, a osoba s djelomičnom poslovnom sposobnošću može sklopiti ugovor samo uz dopuštenje svog zakonskog zastupnika.

 

DOSTAVA I UVJETI ISPORUKE

Proizvodi se isporučuju slanjem poveznice za pristup istima. Kupljeni proizvodi isporučuju su u digtalnom obliku i namjenjeni su korštenju u istom obliku. Krajnji rok isporuke proizvoda je 48h od dana zaključene narudžbe, a isporuka usluge biti će započeta u skladu s navedenim datumom planirnog početka usluge koji će precizno biti definiran najmanje tjedan dana prije početka isporuke usluge. U slučaju promjene roka isporuke ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

Za postupak isporuke/dostave koriste se e-mail adresa ili Whatsapp broj kupca koje je ustupio prilikom naručivanja proizvoda/usluge. Kupac odgovara za točnost podataka koje unosi u formulare na ovoj web stranici.

 

Obrt LNA ne odgovara za nemogućnost isporuke digitalnog proizvoda zbog pogrešno unesene e-mail adrese ili Whatsapp broja kupca. U slučaju pogrešno unesenih podataka za isporuku, kupac nas ima pravo kontaktirati putem obrasca za kontakt na web adresi www.leilananuk.com/kontakt s unesenom ispravnom e-mail adresom za koju želi odobrenje pristupa digitalnom sadžaju (koje će dobiti uz predoćenje dokaza o izvršenoj uplati za traženi proizvod/uslugu).

 

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Web stranica www.leilananuk.com sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, prava na tekstove, aplikacije, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk i slično, osim ako je drugačije naznačeno. Nije dozvoljeno mijenjati, objavljivati, prenositi, reproducirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez izričitog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava. Niste ovlašteni skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati materijale zaštićene autorskim pravom na bilo koji način osim u svrhu svoje vlastite osobne uporabe.
 

Radi izbjegavanja svake dvojbe, stranica izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja prava u odnosu na sadržaj web trgovine i web stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja web trgovine i web stranice osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na web stranici.

 

NEMOGUĆNOST ISPORUKE

Ako unutar 15 dana od dana plaćanja narudžbe nije bilo moguće izvršiti isporuku iz razloga za koje mi nismo odgovorni, pretpostavit ćemo da želite raskinuti ugovor te ćemo ga poništiti. Imamo Vam pravo zaračunati eventualne dodatne administrativne troškove nastale zbog raskida ugovora.

 

PRENOŠENJE RIZIKA I VLASNIŠTVA PROIZVODA

Odgovornost za ispravno i ovdje opisano služenje proizvodom od trenutka isporuke preuzima kupac. Svaki kupac posjeduje isključivo pravo korištenja proizvodm ili uslugom te ga nije ovlašten prenositi na drugoga.

 

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati sadržaj proizvoda ili usluge na primljenoj poveznici putem koje mu pristupa. Ako kupac smatra da je došlo do greške, preporučujemo da odmah kontaktira službu za korisnike.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) i Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22 i 59/23), reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

na e-mail adresu: nanuk.leila@gmail.com
na adresu sjedišta obrta: Frankopanska ulica 17, 10000 Zagreb

Obrt se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora. U tu svrhu, molimo Vas da u prigovoru naznačite svoje ime, prezime i adresu na koju možemo uputiti odgovor. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i načina na koji je proizvod vraćen, proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj formi, bez umnažanja i dijeljenja s neovlaštenim osobama, a uz predočenu potvrdu o izvršenoj uplati.

U slučaju spora između obrta i kupca, kupac može izvan sudski tražiti rješavanje spora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022 i 59/2023), obavještavamo kupce da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu i proizvod mogu iskazati na neki od sljedećih načina:

Osobnom predajom pisanog prigovora osoblju u sjedištu obrta ili putem pošte na adresu sjedišta obrta:

LNA, obrt za usluge i proizvodnju (vl. Leila Nanuk)
Frankopanksa ulica 17, 10000 Zagreb
Putem elektroničke pošte na e-adresu: nanuk.leila@gmail.com

Obrt se obvezuje bez odgađanja u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora potrošača.

Obrt se obvezuje u pisanom obliku dostaviti odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno ovoj Obavijesti jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora. U tu svrhu, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u prodavaonici ili dostavljate putem pošte, naznačite svoje ime, prezime i adresu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://ec.europa.eu/odr

 

ZAMJENA PROIZVODA

Pravo na zamjenu proizvoda imaju svi kupci. Zamjena proizvoda moguća je unutar 14 radnih dana od primitka početka isporuke usluge ili proizvoda. Kupac je dužan zamjenu zatražiti elektroničkim putem e-maila: nanuk.leila@gmail.com unutar 14 radnih dana od primitka poveznice za korištenje usluge ili proizvoda.

Dokaz u obliku potpisane izjave da kupac nije umnažao, preuzimao ili modificirao zaprimljeni sadržaj proizvoda ili usluge, potrebno je dostaviti na mail adresu nanuk.leila@gmail.com unutar 7 radnih dana od odobrenog zahtjeva.

Ako je proizvod ili usluga koji će biti zamijenjen veće vrijednosti najprije će biti potrebno uplatiti razliku, a ako je manje vrijednosti novac će biti uplaćen na IBAN kupca.

 

U Zagrebu, 20.prosinca 2023. godine

bottom of page